Videokonsultationer i tal

(Region Midtjylland)


 

 

I denne sektion kan du finde tal på, hvordan udviklingen af konsultationstyper har været i perioden januar til oktober 2020 i Region Midtjylland. Du kan også finde tal på, hvilke typer af konsultationer, der har været oftest anvendt med video.

Data herunder er baseret på afregnings-data fra almen praksis trukket i december måned 2020.

Udvikling af konsultationstyper fra januar til oktober i 2020 (0-110 år)

I ovenstående tabel vises udviklingen af ydelser fra januar til oktober 2020. Det antages, at den stigende anvendelse af videokonsultation er forårsaget af corona-nedlukningen i marts.
Dog ses det, at videokonsultationer ikke bliver anvendt i samme grad som de andre ydelser.

I ovenstående tabel vises kun videokonsultationer (ydelseskode 1003 og 4436) for at tydeliggøre brugen af videokonsultationer i perioden. Det ses, at marts og april er de måneder, hvor der er anvendt videkonsultationer mest.

Oversigt over hvilke konsultationstyper der oftest bruges sammen med ydelse 1003 (via video)
For ydelse 1003 (via video) fordeler de samtidig afregnede ydelser sig primært på de 10 ydelser, som er vist i tabellen herunder. Øvrige ydelser benyttes i meget begrænset omfang og er ikke gengivet her. 

Tabel 2: Konsultationstyper oftest brugt sammen med ydelse 1003

Det ses på tabel 2, at samtaleterapi er den ydelse, der benyttes oftest med video. Herefter er det forebyggelsesindsatser og psykometriske tests, der bliver anvendt med video.

Forbehold for fortolkning af data:

Coronakrisen medførte, at den nye video konsulationsydelse (4436) blev udrullet så alle praksis i Region Midtjylland kunne anvende den fra 13. marts 2020.  

Næsten samtidig med indførelsen af selve videokonsultationsydelsen indgik RLTN og PLO en aftale om at ydelser, som normalt kun kan udføres ved fremmøde i praksis, midlertidigt kunne udføres via telefon eller video.

Det sker ved, at en almindelig fremmødeydelse udføres via enten telefon eller video, og så registreres den almindelige ydelse sammen med en af de 2 registreringsydelser 1002 (afregnet som Tilstedeværelses-ydelse foretaget via telefon) og 1003 (afregnet som Tilstedeværelsesydelse foretaget via video). 

16. marts 2020 indgås der aftale om, at en normal fremmøde konsultation (0101), nu kan udføres via telefon og registreres med 1002 (via telefon).

Både 24. og 27. april laves supplerende aftaler om hvilke nye ydelser, som kan registreres sammen med 1002 (via telefon) eller 1003 (via video).

Der findes nu 28 specifikke ydelser, som kan udføres via video, og 27 ydelser, der kan udføres via telefon, fremfor via fremmøde.

Da video konsultationsydelsen (4436) er ny og anvendelsen af de 2 registreringsydelser; 1002 (via telefon) og 1003 (via video) er ændret flere gange under corona krisen, er der en del fejl i registreringen af disse ydelser.

Praksis administrationen har i en regningsrunde af 4 uger konstateret 12.000 fejlregistreringer, i de indsendte regninger fra almen praksis. 

De data, som vises her på siden, indeholder kun tal for de indtil nu godkendte regninger.  

Data på siden er baseret på afregningsdata fra almen praksis trukket i december måned 2020, og de kan ændres over tid, da praksis kan sende regninger ind over en længere periode.