Inspirationskatalog

Dette afsnit er baseret på erfaringer og holdninger blandt praktiserende læger i forhold til brugen af videokonsultationer fra workshops foretaget i september 2020 i Aarhus, Odense, Aalborg og København. 

Nedenstående eksempler skal ikke ses som en definitiv liste, men snarere som en inspiration til, hvordan du kan gøre baseret på, hvordan andre lægepraksisser har anvendt videokonsultation. Det er op til den enkelte praksis at afgøre, hvornår og hvilke tilstande det giver mening at tilbyde som videokonsultation. 

Det er en lægefaglig vurdering, hvorvidt en videokonsultation kan anvendes i stedet for en fremmøde konsultation, sygebesøg eller telefonkonsultation.

Ordliste:
VK = videokonsultation 
TK = telefonkonsultation 
FK = fysisk konsultation

Samtaler, opfølgning
og kontrol

Attester

Egnet: Nogle læger mener, at attester vedrørende stressramte godt kan anvendes til VK. Et af argumenterne for at vælge VK fremfor TK er, at VK kan være med til at skabe en bedre relation til patienten, idet man kan se hinanden. Ligeledes er der enighed om, at VK også giver mulighed for at få flere oplysninger end, hvis konsultationen tages telefonisk.

Nogle har gode erfaringer med kommunalattester og sygdagpenge opfølgning.

Ikke egnet: Det kan være svært at fokusere på kameraet, mens man noterer. 

Henvisning

Egnet: VK kan i nogle tilfælde fungere ved henvisning til fysioterapi eller i forbindelse med arbejdsmedicinsk stress.

Opfølgning på sygdomsforløb

Egnet: VK kan bruges ved udredning af visse medicinske tilstande, f.eks. som opfølgning på blodprøver.

Ikke egnet: Progradierende tilstande.

Medicinsamtaler og udstedelse af recepter

Egnet: Der er lægepraksisser som ofte anvender VK til samtaler om smertestillende.

Opfølgning på medicinændring (hvor målinger er taget på forhånd)

Egnet: Mange læger mener, at dette kan tages over TK. Dog mener andre, at der kan skabes en bedre relation hvis man kan se patienten. Det kan opnås ved hjælp af VK.

Samtale om psykisk lidelse, rygning og misbrugs-problematikker:

Egnet: I samtaleterapi og rådgivning ved psykisk lidelse og på misbrugsområdet kan VK bruges, hvis man kender patienten på forhånd.

I den sammenhæng har nogle læger erfaring med at foretage samtaler med stressramte og alkoholikere. VK kan være mere velegnet end TK til samtale, da man ser hinanden. For nogle patienter med psykisk lidelse, kan VK fungere godt, da det kan være angst-fremkaldende at komme i klinikken.

Ikke egnet: I forhold til patienter med psykiske lidelser, mener nogle læger, at der er brug for fysisk fremmøde. Hvis lægen skal tale med patienten flere gange i et udredningsforløb, kan én af konsultationerne forslagsvis være på video.

Status- og årsaftaler

Tvivlsomt: Mange læger mener, at status-og årsaftaler er delvis egnet til VK, særligt hvis tilstanden er velbehandlet. FK er dog det foretrukne valg.

Yderligere er der læger, som inddeler patienterne i ældre og yngre patienter.
Ifølge nogle læger foretrækkes FK hos de ældre patienter og VK hos de yngre.

Svar på undersøgelse eller blodprøver

Tvivlsomt: Mange læger mener, at dette kommer an på svaret og komplikationen af denne/disse.

Opfølgning efter indlæggelse eller undersøgelse på hospital

Egnet: Få læger mener, at VK kan fungere, men at TK er bedst til dette formål.

Ikke egnet: Andre læger mener, at dette er uegnet, da der ofte er fejl i fælles medicinkort eller at patienten har glemt at tage medicin med hjem.

Kontakt med hjælp fra plejepersonale i kommunen

Egnet: Relevant at anvende VK, da der kan være lang afstand til nogle plejehjemscentre.

Terminale forløb

Egnet: Nogle læger mener, at VK er egnet til dette formål og særligt, hvis patienten ønsker det. Der kan eksempelvis anvendes opfølgende VK på fem minutter i stedet for at ses fysisk en gang om ugen.

Sygdomme og tilstande

Allergi

Egnet: Det kommer an på allergitype. VK kan fungere godt til en samtale om høfeber.

Ikke egnet: I forhold til hudforandringer mener nogle læger, at det vil kunne ses på et foto. Andre læger vælger at vurdere ud fra anamnesen, hvorvidt VK eller TK kan bruges.

Astma

Egnet: Nogle læger mener, at VK kan anvendes til at vejlede patienten i brugen af et peakflowmeter.

Ikke egnet: Andre læger vil ikke anbefale astma vurdering over VK, idet der skal foretages en lungefunktionsundersøgelse.

Bekymringer

Egnet: Der var blandt lægerne enighed om, at VK kan bruges til at diskutere patientens bekymringer i forskellige sammenhænge.

Børnesygdomme, udvalgte

Egnet: Nogle læger mener, at dette er egnet til VK, da der kan forhindres smitte.

Som eksempler på tilstande bliver der nævnt luftvejsinfektioner, feber og skoldkopper.

Diarré

Tvivlsomt: Ved svag diarré kan TK være lige så effektivt som VK, dog vil der mangle en objektiv undersøgelse, hvilket kan være nødvendigt i nogle tilfælde.

Ved svær diarré kan det være indikation for at se patienten via VK.

Erektik dysfunktion

Egnet: VK kan anvendes til den indledende samtale.

Ikke egnet: Efter den indledende samtale, kræves der yderligere målinger og blodprøver.

Flåt og insektbid

Egnet: VK kan anvendes til opfølgende samtaler, hvis det første møde er fysisk. Hertil kan foto supplere VK.

Ikke egnet: Første møde med patienten skal være fysisk.

Fordøjelsesproblemer

Egnet: Nogle læger mener, at VK såvel som TK kan anvendes til en samtale om fordøjelsesproblemer.

Forkølelse og influenza

Egnet: Nogle læger mener, at VK i coronatiden kan være godt til at vurdere almentilstanden.

Generelle helbredsproblemer

Egnet: VK kan anvendes til en start og yderligere til anamnese.

Graviditet og amning

Tvivlsomt: En af lægeklinikkerne har i coronatiden foretaget den første svangre på VK, og efterfølgende er patienten mødt op fysisk for at få taget blodprøver.

Flere læger mener, at det er bedst at have gravide til FK, da der skal foretages målinger og blodprøver.

Hudsygdomme og hudforandringer

Ikke egnet: De fleste læger mener, at det er svært at bedømme hudsygdomme, modermærker og hudforandringer over VK. 

Hvis man alligevel bruger VK til dette formål, foreslår nogle læger at supplere VK med foto fra patienten.

Muskel- og ledmerter

Egnet: VK kan anvendes til opfølgning af dette, da første konsultation skal være FK.

Ikke egnet: Første møde med patienten.

Psykiske lidelser

Egnet: I samtaleterapi og rådgivning ved psykisk lidelser kan VK bruges, hvis man kender patienten på forhånd.

Nogle læger har erfaring i at foretage samtaler med stressramte. VK kan være mere velegnet end TK til samtale, da man ser hinanden. For nogle patienter med psykisk lidelse, kan VK fungere godt, da det kan være angstfremkaldende at komme i klinikken.

Ikke egnet: Nogle læger mener, at der er brug for fysisk fremmøde. Hvis lægen skal tale med patienten flere gange i et udredningsforløb, kan én af konsultationerne forslagsvis være på video.

Søvnbesvær

Egnet: De fleste læger mener, at VK er egnet til dette formål.

Øjeninfektion

Egnet: De fleste læger mener, at VK er egnet til dette formål.