Om REMOTE

Med udbruddet af COVID-19 er mange af de vanlige konsultationer, hvor patienter møder op hos deres praktiserende læger, erstattet af videokonsultationer via bl.a. Min Læge app’en for at undgå unødig smitte-spredning.

Omstillingen til videokonsultationer skete hurtigt og har givet nye vilkår for mødet mellem patienter og praktiserende læger.

Innovationsfonden har i foråret 2020 bevilliget midler til at udvikle både læge- og patientrettet støttemateriale, der skal bidrage til en sikker og virkningsfuld anvendelse af videokonsultationer i almen praksis. 

Partnere i projektet
Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem de fire Forskningsenheder for Almen Praksis, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og European Society for Quality and Safety in Family Practice (EQuiP).