Læringsportal

Supervision

Supervision er et centralt element i praktiserende lægers videre- og efteruddannelse.

En supervisionsportal, der er nem og sikker at anvende, vil være en nyttig teknologi til at understøtte læring.

Supervisionsportal kan du tilgå her

Regional rapport

Brugen af videokonsultation i almen praksis i Region Nordjylland.

Rapporten undersøger dels omfang af brugen og geografisk udbredelse, dels oplevelsen af brugen af videokonsultation for læger og praksispersonale i almen praksis.

Læs den regionale rapport her